GRAFISKE VARIABLER

 

EMNE: Emneoverbyggende prosjekter

SEMESTER: 4. semester, vår 2015

VEILEDER: Ole Christian Bergan

PROSJEKTTYPE: Individuelt

BRIEF

Del 1:

Lag en bokforside/poster i format 16 cm x 23,5 cm. Tillatte grafiske variabler er størrelse, posisjon, retning og sort farge. Benytt sitatet «Solving any problem is more important than being right» Av Milton Glaser. Lag mange varianter. Benytt Helvetica Bold.

 

Del 2:

Utforsk tre ulike løsninger fra del 1, med A: Valører, gråtoner eller gradering, B: Linjer, C: Teksturer, D Farger.

LØSNING

Med et gitt sitat og en bestemt typografi har denne oppgaven fått meg til å tenke nytt for hvert utkast og hver variabel som har blitt lagt til. For hver nye variabel forandret uttrykket seg betraktelig. Jeg endte opp med et resultat der jeg har benyttet meg av tekstur. Jeg synes det ga et stilig uttrykk.

TINA JENSSEN

 

E-post: tina.jenssen@live.no

Tlf: 911 34 936