VITENSKAPELIG TIDSSKRIFT

PLAKATSERIE

AVISDESIGN

INFORMASJONSARKITEKTUR

VISUELL IDENTITET

VEIFINNINGSYSTEMER

STRATEGISK DESIGN

Prosjekt 2

GRAFISKE VARIABLER

BOKSERIE

TINA JENSSEN

 

E-post: tina.jenssen@live.no

Tlf: 911 34 936