GJØVIK

EMNE: Strategisk design

SEMESTER: 4. semester, vår 2015

VEILEDER: Vera Pahle

PROSJEKTTYPE: Samarbeid med Nina Røen og Kristin Dørum

BRIEF

Utform en strategisk plattform; visjon, verdier, posisjon, målgrupper, personas. Utvikle visuell identitet i tråd med strategisk plattform. Implementere visuell identitet på kontaktflater/touchpoints; grunnelementer, visittkort, folder, nettside, banner, app.

LØSNING

Vi har utviklet en visuell identitet for Gjøvik som skiller seg ut og har et moderne og interessant uttrykk. Vår visjon er å gjøre Gjøvik til et attraktivt og populært alternativ, både for bosetting og som reisemål. Vi har fokusert på å få frem verdiene livlig, nyskapende, overraskende og samlende. Vi baserer den visuelle profilen på fargen gul og setter den på mørk bakgrunn eller bilder i svart/hvitt. Gul representerer glede, innovasjon og identitet. Den mørke bakgrunnen er med på å fremheve gulfargen enda mer i tillegg til at kontrasten mellom dem representerer kontrastene du finner i Gjøvik. Gjøvik er både landlig og urbant, tradisjonsrikt og nyskapende, stort og lite.

 

Vi har kommet frem til en typografisk logo satt i Futura. Vi har justert i-en slik at den står parallelt med den høyre diagonalen i v-en (22,75º). Dette har vi gjort som et tegn på at Gjøvik inneholder mer enn det ser ut til ved første øyekast. Den samme vinkelen går igjen i enkelte støtteelementer og i beskjæring av motstående bilder. Bilder i den visuelle identiteten vil alltid være i svart/hvitt. Typografien i logoen er satt med en ramme rundt som samler fokuset på logoen. Typografien ellers i profilen er satt i Futura og FreightText Pro. Dette er en spennende identitet som vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet rundt Gjøvik.

TINA JENSSEN

 

E-post: tina.jenssen@live.no

Tlf: 911 34 936