CAMPUS GJØVIK

EMNE: Veifinningssystemer

SEMESTER: 6. semester, vår 2016

VEILEDER: Ole Wattne

PROSJEKTTYPE: Samarbeid med Nina Røen og Kristin Dørum

BRIEF

Analyser Campus Gjøvik og beskriv dagens situasjon i forhold til veifinning for brukerne ved hjelp av emnets læremidler. Design så et helhetlig (utendørs) veifinnings- og skiltsystem for Campus Gjøvik. Prototypen må inkludere:

En identifisering av viktige landemerker, funksjoner, sirkulasjoner og destinasjoner på Campus Gjøvik.

Et system for å organisere bygninger og destinasjoner.

Kart, oversiktsskilt, retningsangivende skilt/grafikk, lokasjonsskilt/grafikk og eventuelle andre hjelpemidler for veifinning.

LØSNING

Med utgangspunkt i analyse av eksisterende veifinningssystem på Campus Gjøvik har vi valgt å dele campus inn i to soner for å effektivisere veifinningen. Sonene er delt inn etter himmelretningene – øst og vest. På bakgrunn av brukerundersøkelser fant vi ut at NTNU ble sett på som en egen del av campus og utgjør derfor det vi kaller Campus Øst i vår løsning. De ulike sonene fremheves med ulike farger – øst med gul og vest med oransje. Fargevalget gjør at skiltene skiller seg ut i miljø og har et friskt uttrykk. Fargene er ment som et støtteelement for å vise til hvor på Campus Gjøvik man befinner seg, men er ikke nødvendig for selve navigasjonen. Vi har også fokusert på at Campus Gjøvik fortsatt skal kunne fremstå som en helhet, noe som blant annet gjenspeiler seg i navngiving av bygg. Vi har gitt byggene i begge sonene navn fra det greske alfabetet, dette på bakgrunn av at vi ønsket å beholde en viss alfabetisering av byggene. Vi valgte 15 navn med ulik forbokstav slik at forbokstaven alene lettere kan brukes som et navigasjonselement. På oversiktskartet kan vi dermed referere til Alpha ved bruk av bokstaven «A» uten at det kan forvirres med et annet bygg. Navnene gjør løsningen vår internasjonal og kan derfor brukes av eventuelle internasjonale besøkende. På bakgrunn av leseretning har vi navngitt byggene alfabetisert fra vest til øst. Med tanke på en eventuell utbygging av Campus har det greske alfabetet flere bokstaver vi ikke har brukt – et annet alternativ vil være å bruke for eksempel navn på greske guder til byggene.

 

Vi har valgt å sette typografien på skiltene i Klavika. Den egner seg godt grunnet tydelighet, åpne bokstavformer og liten strekkontrast. Løsningen vår omfatter oversiktsskilt, retningsskilt, identitetsskilt og destinasjonsskilt for innside og utside. Oversiktsskiltene har fått en skrå kuttvinkel i toppen som gjør at de skiller seg ut fra standardiserte firkantede skilt og tiltrekker seg oppmerksomhet. Disse er plassert strategisk på Campus ved de mest brukte inngangene til Campus Gjøvik. Kartene på oversiktsskiltene endres etter betraktningsvinkel slik at brukeren skal slippe å måtte snu kartet i hodet. Dette letter den kognitive belastningen.

TINA JENSSEN

 

E-post: tina.jenssen@live.no

Tlf: 911 34 936