TIDSSKRIFT FOR OMSORGSFORSKNING

EMNE: Vitenskapelig tidsskrift

SEMESTER: 3. semester, vår 2014

VEILEDER: Ole Lund

PROSJEKTTYPE: Innmat i samarbeid med Nina Røen og Kristin Dørum. Individuelle omslag.

BRIEF

Utvikle et funksjonelt og tiltalende design for både omslag og innmat. Redesign av innmat som gruppearbeid og individuelle omslag. Designet skal være basert på høy grad av praktisk funksjonalitet

og brukervennlighet, og tilfredstille relevante behov hos leserne, forfatterne, redaktørene og produsentene. Tidsskriftet skal ha en tydelig identitet som er gjennomgående fra nummer til nummer

og årgang til årgang.

LØSNING

Tidsskrift for omsorgsforskning har en stor målgruppe og et varierende innhold. For å treffe de ulike leserne har vi valgt å designe mot en hybrid løsning. Vi har holdt på seriøsiteten et akademisk fagtidsskrift skal ha, samtidig som vi har jobbet mot et tiltalende, tidsriktig og funksjonelt design. Med tanke på det varierende innholdet syns vi det var viktig med variasjon i oppsett og utseende for å vise tydelig skille. Dette gjør vi ved å variere antall spalter, spaltebredde, typografi og farger. Vi har fokusert på god typografi og brukervennlighet for leseren. Vi ønsket kontrasten mellom en antikva og grotesk skrift, og har satt teksten i Charter og Avenir.

 

Jeg ønsker at omslagene skal ha et moderne uttrykk, samtidig ivareta tidsskriftets seriøsitet. Jeg har valgt å plassere et svart/hvitt bilde som er i samsvar med den enkelte utgavens tema, sentrert på forsiden. For å understreke variasjonen mellom årgangene har jeg gitt de ulike årgangene hver sin farge. På fremsiden har jeg plassert en «tag» som sier noe om utgaven og innholdet.

TINA JENSSEN

 

E-post: tina.jenssen@live.no

Tlf: 911 34 936